AUMA-järjestelmäratkaisu Pertaminan säiliövarastossa

AUMA toimitti valmiin ratkaisun indonesialaiselle Pertamina-öljy- ja -kaasukonsernille ”avaimet käteen” -periaatteella. Toimitus sisälsi 12 ACExC-ohjauksella varustettua SAEx-monikierrostoimilaitetta sekä SIMA-ohjausjärjestelmän. Toimilaitteet ovat osa Balilla sijaitsevan, nestemäisen kaasun varastointiin käytettävän TBBM Manggis -säiliövaraston laajennuksen ensimmäistä vaihetta.

 

SIMA Master Station kommunikoi sekä toimilaitteiden että myös ohjausjärjestelmän kanssa standardisoidun Modbus RTU -protokollan välityksellä. AUMA-toimilaitteita ohjataan rengastopologiassa SIMAn integroidulla redundanssilla. SIMA on integroitu säiliövaraston SCADA-järjestelmään. Ohjausjärjestelmätasolla AUMA-järjestelmää käytetään Modbus RTU -tiedonsiirrolla rinnakkain vanhempia toimilaitteita sisältävän ja proprietääriseen tiedonsiirtoprotokollaan perustuvan järjestelmän kanssa.

 

”Projekti osoittaa, että jo olemassa olevien laitteistojen päivitys AUMA-toimilaitteilla on ongelmitta mahdollista milloin vain, myös vaiheittain,”, toteaa Stefan Kolbe, Sales Director AUMA Southeast Asia. ”AUMA-ratkaisun etuna on, että käyttäjät näkevät erityisesti prosessisäätelyn nopeat reaktioajat. Sen lisäksi käyttäjät arvostavat joustavuutta ja käytettävyyttä myös tulevaisuudessa avointen kenttäväylästandardien käytön ansiosta.”

 

Indonesiassa toimiva AUMA-jälleenmyyjä PTC toimitti Pertaminalle valmiin kokonaispaketin, joka sisälsi myös järjestelmäintegroinnin. PTC:n asiantuntijat eivät asentaneet ainoastaan toimilaitteita vaan myös kaikki tarvittavat kaapelit ja kenttäväyläjohdot ja huolehtivat samalla kaikista sähköisistä asennustöistä. Sen lisäksi he huolehtivat sujuvasta käyttöönotosta, konfiguroinnista sekä ohjausjärjestelmään tapahtuvasta integroinnista.

 

Pertamina on indonesialainen valtion yritys, joka huolehtii Indonesian maaöljyn ja maakaasun kuljetuksesta ja käsittelystä. AUMA on toimittanut Pertaminalle sähköisiä käyttölaiteratkaisuja venttiilien automatisointiin jo yli 20 vuoden ajan.