Ostotoiminta

Ostotoiminta

Asiakkaidemme tyytyväisyys on tärkein tavoitteemme. Ja tyytyväisyyttä on vara jatkuvasti parantaa.

 

Olemme tietoisia siitä, että ostotoiminnalla on ratkaiseva merkitys asiakastyytyväisyyden varmistamisessa. Siksi mukautammekin ostotavoitteitamme ja -prosessejamme jatkuvasti asiakkaiden toiveiden ja vaatimusten perusteella. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä! Parhaaseen mahdolliseen tulokseen päästäksemme meidän on sitoutettava myös toimittajamme näiden jatkuvien parannusprosessien osaksi.

 

Meidän on löydettävä ja kehitettävä ostotoiminnan saralla yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät toimittamaan ja tuottamaan huippuluokan tuotteita, investointihyödykkeitä ja palveluja – oli sitten kyse teknisistä ominaisuuksista, laadusta tai hinnasta. Lisäksi myös toimittajiemme tulee nähdä asiakastyytyväisyys tärkeimmäksi tavoitteekseen ja ottaa asiakkaan tarpeet ja vaatimukset toimintansa ensisijaiseksi lähtökohdaksi.

 

Katsomme ostotoiminnan tehtäväksi esittää yhteistyökumppaneillemme asettamamme vaatimukset selkeästi ja läpinäkyvästi, valvoa näiden vaatimusten täyttämistä samoin kuin huolehtia mahdollisesti tarvittavien parannustoimenpiteiden toteutuksesta. Ostotoiminnan tehtävänä on niin ikään huolehtia yhteistyökumppaneidemme suorituskyvyn säännöllisestä mittaamisesta sekä antaa yhteistyökumppanien käyttöön sellaisia tuloksia, joiden perusteella he voivat ryhtyä tarvittaviin korjaus- ja parannustoimenpiteisiin.

 

Odotamme yhteistyökumppaneiltamme valmiutta huolehtia vaatimustemme täyttämisestä ja viestiä teknologiaan, laatuun, kustannuksiin ja aikatauluihin liittyvät mahdollisuutensa läpinäkyvästi AUMA Riester GmbH & Co. KG:lle samoin kuin noudattaa tehtyjä sopimuksia. Odotamme yhteistyökumppaniemme niin ikään näkevän mahdolliset ongelmat, poikkeamat, kritiikin tai parannusmahdollisuuksia koskevat ehdotukset kehitysmahdollisuuksina sekä ryhtyvän tämän pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin osana jatkuvaa parantamisprosessia.