Ohjausyksiköt

Integroidulla ohjausyksiköllä varustettuja toimilaitteita voi ohjata paikallisohjauksen painikkeiden avulla sähköisesti heti, kun virta on kytketty. Ohjausyksikkö on optimoitu toimilaitetta varten.

 

Toimilaitteen voi asetella/parametroida täydellisesti laitepaikalla ilman yhteyttä automaatiojärjestelmään. Automaatiojärjestelmä ja toimilaite vaihtavat keskenään ainoastaan ajokäsky- ja takaisinkytkentäviestejä. Moottorin päälle- ja poiskytkeytyminen tapahtuu laitteessa lähes viiveittä.

 

AUMA-toimilaitteet ovat saatavissa integroidulla ohjausyksiköllä AM tai AC varustettuna.

Integroidut ohjausyksiköt

Integroidut ohjausyksiköt käsittelevät toimilaitteiden signaalit ja ajokäskyt sekä kytkevät suunnanvaihtokontaktorien tai tyristorien avulla moottorin viiveittä päälle ja pois.

 

Ohjausyksiköt välittävät käsittelemänsä toimilaitesignaalit takaisinkytkentäviesteinä ylemmän tason ohjausjärjestelmälle.

 

Integroidun paikallisohjausyksikön ansiosta toimilaitetta voi ohjata suoraan toimilaitteen laitepaikalla.

 

Ohjausyksiköt AM ja AC voi asentaa toimilaitesarjojen SA ja SQ yhteyteen.

Automaatiojärjestelmän näkökulmasta tarkasteltuna nämä laitteet muodostavat tällöin yhtenäisen kokonaisuuden.