TIGRON TR-M

TIGRON on monikierrostoimilaite, joita käytetään perinteisesti

 

luistiventtiilien automatisointiin riippumatta siitä, onko luistiventtiilit varustettu nousevalla karalla ja istukkaventtiileillä (double block and bleed -venttiilit).

 

Lähes rajoittamaton iskunpituus

Nousevat karat liikkuvat monikierrostoimilaitteen voiman karan kierteeseen välittävän onton pääakselin läpi. Karan suojaputken avulla on mahdollista suojata karat likaantumiselta samoin kuin ehkäistä tapaturmia.

 

Ohjaus- ja säätökäyttö

TIGRON-toimilaitteista on saatavissa kumpaakin käyttöluokkaa varten tarkoitettuja versioita.

 

Monikierrosvaihteilla varustetut yhdistelmät

Yhdistämällä toimilaitteet mallisarjan GK tai GST vaihteisiin on mahdollista saavuttaa jopa 16 000 Nm:n vääntömomentti.

 

AUMA-moduulirakenne

AUMA-tuotevalikoimaan kuuluu kuusi venttiilivaihteiden mallisarjaa. Nämä täydentävät optimaalisesti TIGRON-toimilaitetta ja laajentavat toimilaitteen käyttöaluetta muihin venttiilityyppeihin. Tällaisia venttiilityyppejä ovat läppäventtiilit tai öljy- ja kaasuteollisuudessa yleisesti käytettävät palloventtiilit, joiden ohjaukseen tarvitaan yleensä 90 asteen osakierrosliike. Tällaisissa tapauksissa TIGRON yhdistetään AUMA-osakierrosvaihteisiin.

AUMAn lineaariyksiköt muuntavat TIGRON-toimilaitteen kiertoliikkeen venttiilien automatisointiin tarvittavaksi työntöliikkeeksi.

 

TIGRON 360 asteen näkymässä ja tietoja muista ominaisuuksista