Monikierrostoimilaitteet

Standardin EN-ISO 5210 mukaan monikierrostoimilaitteella tarkoitetaan toimilaitetta, joka siirtää venttiilin vääntömomentin ainakin yhden täyden kierroksen matkalla. Se voi ottaa vastaan työntövoimia. Useimmissa käyttötilanteissa monikierrosventtiilien vaatima kierrosmäärä on huomattavasti tätä suurempi. Luistiventtiileissä on usein nouseva kara, ja näin ollen monikierrostoimilaitteiden SA pääakseli on tyypiltään onttoakseli, jonka läpi kara tällaisissa tapauksissa liikkuu.

AUKI-KIINNI-käyttö tai säätökäyttö

Luokka A: venttiilin ohjaus asentoihin AUKI-KIINNI. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä koko liikealueen poikki täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon ja päinvastoin.

Luokka B: paikoituskäyttö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toisinaan vapaasti valittavaan asemaan (täysin auki, väliasento ja täysin kiinni).

Luokka C: säätökäyttö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toistuvasti vapaasti valittavaan asemaan täysin auki- ja täysin kiinni-asennon välillä.

Luokka D: jatkuvatoiminen säätö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä jatkuvasti jokaiseen asemaan täysin auki- ja täysin kiinni-asennon välillä.