Lineaaritoimilaitteet

Lineaarisen liikkeen suorittamiseen (esimerkiksi venttiileissä) tarkoitetun sähkökäyttöisen lineaaritoimilaitteen voi toteuttaa asentamalla monikierrostoimilaitteeseen SA ... lineaariyksikön LE.

Vivustojen ohjaamista varten lineaariyksikön voi asentaa myös jalan päälle.

AUKI-KIINNI-käyttö tai säätökäyttö

Luokka A: venttiilin ohjaus asentoihin AUKI-KIINNI. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä koko liikealueen poikki täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon ja päinvastoin.

Luokka B: paikoituskäyttö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toisinaan vapaasti valittavaan asemaan (täysin auki, väliasento ja täysin kiinni).

Luokka C: säätökäyttö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toistuvasti vapaasti valittavaan asemaan täysin auki- ja täysin kiinni-asennon välillä.

Moduulirakenteiset ratkaisut kaikenlaiseen käyttöön