Tuotteet

Prosessitekniset järjestelmät siirtävät nesteitä, kaasuja, höyryjä ja rakeita putkilinjoja pitkin. Teollisuusventtiilit huolehtivat näiden siirtolinjojen avaamisesta ja sulkemisesta tai virtauksen säätämisestä näiden linjojen sisällä. AUMA-toimilaitteilla varustettuja venttiileitä ohjataan valvomosta käsin.

 

Lineaaritoimilaitteet

Lineaarisen liikkeen suorittamiseen (esimerkiksi venttiileissä) tarkoitetun sähkökäyttöisen lineaaritoimilaitteen voi toteuttaa asentamalla monikierrostoimilaitteeseen SA ... lineaariyksikön LE. Vivustojen ohjaamista varten lineaariyksikön voi asentaa myös jalan päälle.

Tiedonsiirtojärjestelmät

Ohjaus rinnakkaismuotoisen tiedonsiirron avulla, kenttäväylä vai redundanssin vuoksi molemmat? Mikäli valitaan kenttäväylä, mikä protokolla on sopivin? Mihin tiedonsiirtotyyppiin sitten päädytäänkin, AUMA-toimilaitteet on mahdollista toimittaa liitännöillä, jotka sopivat kaikkiin prosessiautomaatiossa vakiintuneisiin järjestelmiin.