Huolto/tarkastukset

Arvoista on pidettävä huolta.

Säännöllisesti. Kokemuksella. Kustannusten pysyessä hallinnassa.

Kunnossapidon ja huollon tarve ei koskaan tule toiveiden mukaisesti. Kuten eivät myöskään odottamattomat seisokit. Tämän vuoksi monien laitosten (esim. ydinvoimaloiden) osalta jopa laissa on säädetty tarkastusten suorittamisesta. Vastatakseen näihin vaatimuksiin AUMA tarjoaa asiakkailleen huolto- ja tarkastuspalvelun. Kaikki työt suoritetaan tällöin säännöllisesti, asiakkaan kanssa määritellyin väliajoin.  
Määrätyt kulutusosat sisältyvät tällöin huoltopakettiin ja vaihdetaan jo ennen osien vikaantumista.
Toimenpiteiden jälkeen laadittava huoltoraportti kertoo yksikön nykytilan. AUMA-huoltopaketti on saatavissa luonnollisestikin myös kiinteään pakettihintaan, jolloin asiakas pystyy laskemaan palvelun aiheuttavat kustannukset tarkasti.   

Aina palveluksessasi

 

Valitse täältä lähin edustaja

Selkeästi määriteltyä kumppanuutta

Tarkasti määritellyt sopimukset luovat aina parhaat edellytykset hyvälle kumppanuussuhteelle.
Sama koskee luonnollisesti myös huoltopalveluita. AUMA tarjoaa asiakkailleen tämän vuoksi mahdollisuuden sopia palveluista kirjallisessa muodossa.
Huoltosopimukset laaditaan ja muotoillaan yksilöllisesti asiakkaan vaatimusten perusteella esimerkiksi toimitussisällön, sopimusehtojen tai toimitusaikojen osalta.
Tämä antaa kummallekin osapuolelle suunnitteluvarmuutta pitkällä aikavälillä.

Etusi

 • Sijoituksen arvon säilyminen 
 • Kaikkien toimilaitteiden nykytilan kartoitus ja kunnon analysointi
 • Käytössä olevien toimilaitteiden määrittäminen ja toimilaiteluettelon laatiminen 
 • Määritelty huoltosisältö
 • AUMAn pätevien huoltoteknikkojen käyttö
 • Järjestelmään kuuluvan kaluston säännöllinen ja ammattitaitoinen hoito ja kunnossapito
 • Odottamattomien seisokkien väheneminen häiriöiden varhaisessa vaiheessa tapahtuvan tunnistuksen ansiosta 
 • Huoltotoimet suunniteltavissa 
 • Lyhyet reaktioajat
 • Turvallisuutta parantavat valvontapalvelut
 • Yksilölliset ja räätälöidyt huoltosopimukset 
 • Jatkuvuutta koko sopimuksen voimassaoloajan 
 • Laskentaperusta 
 • Sovitut suoritukset määritelty yksiselitteisesti 
 • Suunnitteluvarmuutta kunnossapitoon