Ex-tuotteet

AUMAn räjähdyssuojaukseen liittyvää asiantuntemusta sinun turvallisuutesi vuoksi

Standardien mukaisesti. Pätevästi. Dokumentoidusti.

Järjestelmissäsi käytettävien Ex-toimilaitteiden on oltava turvallisia:
Laitteista ei saa aiheutua vaaraa missään olosuhteissa. Eurooppalaisen standardin EN 60079-17 mukaan Ex-toimilaitteet vaativat tämän vuoksi säännöllisesti suoritettavia määräaikaistarkastuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä. Toimenpiteitä saa suorittaa ainoastaan tehtävään koulutettu henkilöstö. Sama koskee toimenpiteiden dokumentointia.
Järjestelmän haltijana/vastuuhenkilönä olet velvollinen huolehtimaan Ex-toimilaitteiden turvallisuudesta laitteiden koko käyttöiän ajan.

Aina palveluksessasi

 

Valitse täältä lähin edustaja

Vastuun siirtäminen

Valmistajana AUMAlla on osaamista ja päteviä huoltoteknikoita edellä mainitun standardin vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi AUMA on kehittänyt erityisen huoltoratkaisun, jonka ansiosta räjähdyssuojaus toimii moitteettomasti vielä vuosien kuluttua. AUMAn palvelu- ja huoltoratkaisu kattaa sekä yleisten toimilaitetoimintojen tarkastuksen ja huollon että räjähdyssuojaukselle asetettavat erityisvaatimukset.

Etusi

  • Asiakas siirtää vastuunsa Ex-toimilaitteiden turvallisesta toiminnasta säännöllisen tarkastusvelvollisuuden osalta AUMAlle, toimilaitteen valmistajalle
  • Tarkastussuunnitelmien ja dokumentoinnin laatimisesta huolehtii AUMA
  • AUMA käyttää vain päteviä huoltoteknikoita
  • Kustannukset ovat tarkasti laskettavissa, minkä ansiosta säästyt ikäviltä yllätyksiltä