AUMA Cloud

AUMA Cloud on AUMAn tarjoama ilmainen ja turvallinen pilvipohjainen ratkaisu, jonka avulla käyttöomaisuuden hallinta ja AUMA-toimilaitteiden ennalta ehkäisevä kunnossapito on mahdollista toteuttaa tehokkaasti ja taloudellisesti. Ratkaisu parantaa myös kestävästi järjestelmän käytettävyyttä. AUMA Cloud on helppokäyttöinen vuorovaikutteinen alusta, jonka avulla on mahdollista sekä kerätä yksityiskohtaisia laitetietoja kaikilta järjestelmään kuuluvilta toimilaitteilta että käsitellä näin kerätyt tiedot. Järjestelmän haltijan on mahdollista tunnistaa ajoissa tilanteet, joissa kuormitus on kasvanut suureksi tai joissa huoltotoimet ovat tarpeellisia, samoin kuin käynnistää tarvittavat toimenpiteet odottamattomien seisokkien välttämiseksi.

Industrie 4.0 toimilaitteille

AUMA-toimilaitteet on varustettu monipuolisella käyttötietojen keruutoiminnolla. Erilaiset käyttötiedot (koskien esimerkiksi kytkentätiheyttä, moottorin käyntiaikaa, lämpötiloja, tärinäkuormitusta, vääntömomentteja, varoituksia ja häiriöitä) kertovat kuormituksesta, jolle toimilaite ja siihen yhdistetty venttiili ovat altistuneet käyttöikänsä aikana. AUMA Cloud käsittelee tiedot, minkä jälkeen tiedot ovat selkeässä muodossa käyttäjän käytettävissä. Lisäksi palvelu laskee tärkeitä järjestelmän toimintaa kuvaavia arvoja, esimerkiksi toimilaitteen käytettävyysajan ja venttiilin Full Stroke Equivalent -arvon. Järjestelmän haltijana sinun on näin mahdollista muodostaa oma kuva toimilaitteidesi ja venttiiliesi kunnosta. Voit suunnitella kunnossapitotoimet tosiasiallisen kuormituksen perusteella. Jos tarvitset yksityiskohtaista diagnoosia, tietojen lähettäminen pilvipalvelusta AUMA-huollolle on nopeaa ja helppoa. Tämä mahdollistaa yksityiskohtaisen etädiagnoosin, mikä pienentää paikan päällä suoritettavista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja nopeuttaa häiriöiden poistamista. AUMA panostaa myös vastaisuudessa digitalisointiin ja täydentää siten AUMA Cloud -palvelua uusilla innovatiivisilla huoltoratkaisuilla. Tällaiset ratkaisut liittyvät esimerkiksi hajautettujen järjestelmien reaaliaikaiseen valvontaan, koneoppimiseen sekä sisäisten ja ulkoisten järjestelmien rajapintoihin.

Helppo kokeilla

Verkkosovelluksena AUMA Cloud toimii jokaisessa selaimessa eikä vaadi minkäänlaista asennusta. Toimintojen käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava palvelun käyttäjäksi. AUMA Cloud -palvelun käyttö on maksutonta.

 

Sinun tarvitsee vain avata seuraava

linkki: https://cloud.auma.com/

 

Lisätietoja saat

tuote-esitteestämme.