AUMA Cloud

AUMA Cloud on AUMAn tarjoama ilmainen ja turvallinen pilvipohjainen ratkaisu, jonka avulla käyttöomaisuuden hallinta ja AUMA-toimilaitteiden ennalta ehkäisevä kunnossapito on mahdollista toteuttaa tehokkaasti ja taloudellisesti. Ratkaisu parantaa myös kestävästi järjestelmän käytettävyyttä. AUMA Cloud on helppokäyttöinen vuorovaikutteinen alusta, jonka avulla on mahdollista sekä kerätä yksityiskohtaisia laitetietoja kaikilta järjestelmään kuuluvilta toimilaitteilta että käsitellä näin kerätyt tiedot. Järjestelmän haltijan on mahdollista tunnistaa ajoissa tilanteet, joissa kuormitus on kasvanut suureksi tai joissa huoltotoimet ovat tarpeellisia, samoin kuin käynnistää tarvittavat toimenpiteet odottamattomien seisokkien välttämiseksi.

Industrie 4.0 toimilaitteille

AUMA-toimilaitteet on varustettu monipuolisella käyttötietojen keruutoiminnolla. Erilaiset käyttötiedot (koskien esimerkiksi kytkentätiheyttä, moottorin käyntiaikaa, lämpötiloja, tärinäkuormitusta, vääntömomentteja, varoituksia ja häiriöitä) kertovat kuormituksesta, jolle toimilaite ja siihen yhdistetty venttiili ovat altistuneet käyttöikänsä aikana. AUMA Cloud käsittelee tiedot, minkä jälkeen tiedot ovat selkeässä muodossa käyttäjän käytettävissä. Lisäksi palvelu laskee tärkeitä järjestelmän toimintaa kuvaavia arvoja, esimerkiksi toimilaitteen käytettävyysajan ja venttiilin Full Stroke Equivalent -arvon. Järjestelmän haltijana sinun on näin mahdollista muodostaa oma kuva toimilaitteidesi ja venttiiliesi kunnosta. Voit suunnitella kunnossapitotoimet tosiasiallisen kuormituksen perusteella. Jos tarvitset yksityiskohtaista diagnoosia, tietojen lähettäminen pilvipalvelusta AUMA-huollolle on nopeaa ja helppoa. Tämä mahdollistaa yksityiskohtaisen etädiagnoosin, mikä pienentää paikan päällä suoritettavista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja nopeuttaa häiriöiden poistamista. AUMA panostaa myös vastaisuudessa digitalisointiin ja täydentää siten AUMA Cloud -palvelua uusilla innovatiivisilla huoltoratkaisuilla. Tällaiset ratkaisut liittyvät esimerkiksi hajautettujen järjestelmien reaaliaikaiseen valvontaan, koneoppimiseen sekä sisäisten ja ulkoisten järjestelmien rajapintoihin.

[Translate to Suomalainen:] Asset management and predictive, condition-based maintenance

[Translate to Suomalainen:]

AUMA Cloud has intelligent algorithms for analysing and evaluating comprehensive operational data, automatically recorded by the AUMA actuators. Data such as motor running time, temperatures, vibration, torques, warning signals and failures are converted into meaningful parameters within the AUMA Cloud and provide information about the actuator availability. Devices and parameters are clearly structured.

 

As a plant operator, you receive comprehensive information about the loads previously acting on your actuators and valves. Now, you can schedule your maintenance actions on the basis of the actual device condition. In case of device failure, the parameters also provide useful hints for successful troubleshooting.

 

Just a few steps are required to create a digital asset overview including all actuators within a site. To this end, service and device data are for example recorded by means of the AUMA Assistant App and uploaded to the AUMA Cloud. This task can be performed by the plant staff or with the support of the AUMA Service. Automatic solutions are also an option.

Online access to all device data and documents

The AUMA Cloud gives you direct access to the comprehensive documentation available for every AUMA device. This includes operation instructions, technical data sheets, wiring diagrams, order-related data sheets, etc. Time-consuming searching for printed documents is no longer required.

 

Creating and tracking service requests

For more detailed diagnostics, your data can be quickly and easily forwarded to the AUMA Service. This allows for detailed remote diagnostics, reduces cost for on site service missions and accelerates fault remedy. The status of your service requests can be tracked in the AUMA Cloud at any time.

Helppo kokeilla

Verkkosovelluksena AUMA Cloud toimii jokaisessa selaimessa eikä vaadi minkäänlaista asennusta. Toimintojen käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava palvelun käyttäjäksi. AUMA Cloud -palvelun käyttö on maksutonta.

 

Sinun tarvitsee vain avata seuraava

linkki: https://cloud.auma.com/

 

Lisätietoja saat

tuote-esitteestämme.