AUMA Assistant -sovellus

AUMA Assistant -sovellus

Parametrointi nopeasti ja helposti

Sovelluksen ansiosta kaikkien laiteparametrien asettaminen on vaivatonta. Näin säästetään aikaa ja rahaa käyttöönoton yhteydessä. Yhteys toimilaitteeseen muodostetaan langattomasti Bluetooth-tekniikan avulla. Laiteparametrit voi määritellä sovelluksessa joko yksitellen tai siirtämällä sovellukseen valmiiksi määriteltyjä parametritietueita toimilaitteeseen. Myös parametritietueiden kopiointi toimilaitteesta toiseen on mahdollista. Salasanalla suojatut käyttäjätasot suojaavat tehokkaasti luvattomilta parametrimuutoksilta.

Kattavat diagnoositoiminnot

Snapshot-toiminto helpottaa huoltoa ja vianetsintää huomattavasti. Kaikki laitteeseen tallennetut laite- ja käyttötiedot (esim. käyntiajat, toimintakerrat tai momenttikäyrät) ovat luettavissa laitteesta ja siirrettävissä PC-tietokoneelle, jossa tiedot voi visualisoida ja käsitellä esimerkiksi AUMA Commissioning and Diagnostic Tool -työkalun (CDT) monipuolisten analysointitoimintojen avulla.

Pätevä apu on nopeasti ulottuvillasi

Vaihtoehtoisesti voit lähettää luetut tietueet suoraan Assistant-sovelluksesta AUMA-huollolle kokeneen huoltoasiantuntijan suorittamaa etädiagnoosia varten.

Kaikki dokumentit yhdellä silmäyksellä

AUMA Assistant -sovelluksen ansiosta pääset suoraan käsiksi myös AUMA-toimilaitteidesi laitekohtaisiin asiakirjoihin. Sinun tarvitsee tällöin vain skannata laitteeseen merkityt QR-koodit:

  • Tekniset datalehdet
  • Käyttöohjeet
  • Lopputarkastustodistukset
  • Kytkentäkaaviot ja selitystekstit
  • 3D-tilavuusmallit

AUMA Assistant -sovelluksen asentaminen

AUMA Assistant -sovellus on saatavissa ilmaiseksi Google Play ja Apple App Store -sovelluskaupoista. Sovellus toimii mobiilipäätelaitteilla, joiden käyttöjärjestelmä on vähintään Android 5.0 tai iOS 10.2.

 

AUMA Assistant App

 

Parametrointi- ja Snapshot-toiminnot ovat käytettävissä vain Android-versiossa. Näitä toimintoja varten tarvitaan Bluetooth-yhteys toimilaitteeseen. iOS-käyttöjärjestelmä ei valitettavasti tue AUMA-ohjausyksikköjen Bluetooth-liitäntää. Sovellus on mielenkiintoinen ratkaisu myös räjähdysvaarallisia tiloja ajatellen: AUMAn valikoimiin kuuluu ATEX-tilaluokkiin 1 ja 2 tarkoitettuja tabletteja ja älypuhelimia, joihin Assistant-sovellus on asennettu jo valmiiksi.