AUMA Academy tiedottaa!

Laippojen ja vetolaitteiden valinta EV-A-01

Mekaaninen liitos venttiiliin on liitäntä, jonka kohdalla otettava huomioon erityisvaatimuksia. Laippa yhdistää toimilaitteen venttiiliin.
Venttiilin liikesuunta määrää valittavan toimilaitteen, jonka tulee olla varustettu sopivalla laipalla ja vetolaitteella.

Kerromme sinulle tässä videossa, millaisin perustein löydät sopivan AUMA-toimilaitteen venttiiliisi. AUMA Academy tarjoaa videon pohjalta erilaisia koulutustilaisuuksia! 
 


Käyttöluokan ja vääntömomentin valinta EV-A-02

Kysymyksiin Kuinka usein venttiiliä ohjataan? Tarvitseeko sinun vain avata ja sulkea venttiili vai onko venttiili tarpeen ajaa myös väliasentoihin? löytyy vastaus tarkastelemalla käyttöluokkaa ja vääntömomenttia.


Kerromme sinulle tässä videossa, millaisin perustein löydät sopivan AUMA toimilaitteen venttiiliisi.


Venttiilien automatisointi vaivattomasti EV-A-03

AUMA automatisoi venttiilin kuin venttiilin. Paul esittelee meille, miten venttiilit voi integroida ohjausyksiköllä varustettujen AUMA-toimilaitteiden avulla laitoksen ohjausjärjestelmään.

 

Kerromme sinulle tässä videossa, millaisin perustein löydät sopivan AUMA-toimilaitteen venttiiliisi.

AUMA Academy tarjoaa tämän pohjalta erilaisia koulutustilaisuuksia!


Ulostulokierrosluvun valinta venttiilin käyntiajan perusteella EV-A-04

Esittelemme sinulle nyt, miten valita venttiilin käyntiaikaan sopiva toimilaite. Voit määrittää ulostulokierrosluvun venttiilin käyntiajan, liikealueen ja iskukohtaisen kierrosluvun perusteella ja valita tämän perusteella venttiiliin sopivan toimilaitteen!

 

Kerromme sinulle tässä videossa, millaisin perustein löydät sopivan AUMA-toimilaitteen venttiiliisi.

AUMA Academy tarjoaa tämän pohjalta erilaisia koulutustilaisuuksia!


Momentti- ja rajakytkinten käyttöönotto EV-B-01

AUMA-toimilaitteet – NORM-monikierrostoimilaitteiden momentti- ja rajakytkinten käyttöönotto.
Ilman AUMAn toimilaitteen ohjausyksikköä, kuitenkin ulkoisella ohjausyksiköllä varustettuna.
Käyttöönotto on sinun vastuullasi. Sinun on huolehdittava siitä, että toimilaite toimi saumattomasti yhdessä muun järjestelmän kanssa.
Tämä vaatii säätö- ja optimointitoimenpiteitä samoin kuin hieman hienosäätöä itse toimilaitteessa.
Selostamme tässä videossa AUMA-toimilaitteiden käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet. AUMA Academy tarjoaa videon pohjalta erilaisia koulutustilaisuuksia!