Oil & Gas

Rajoitteiden voittaminen on meille arkipäivää.

Öljy ja kaasu ovat tärkeitä teollisuuden energialähteitä. Pumppaukseen, jalostukseen ja jakeluun käytetään uusimpia teknisiä ratkaisuja ja menetelmiä. Öljy- ja kaasuteollisuuden ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamien huomattavien riskien vuoksi tätä alaa säätelevät tiukat määräykset.

AUMAn tuotteita arvostetaan alalla kaikkialla maailmassa, mistä ovat osoituksena tuotteille myönnetyt toimitusluvat ja räjähdyssuojausta koskevat sertifikaatit. AUMA-toimilaitteilla on korkea turvallisuuden eheystaso (SIL), minkä lisäksi toimilaitteita voi käyttää äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa. Näin AUMA-toimilaitteet täyttävät öljy- ja kaasuteollisuuden asettamat vaatimukset.

Öljy ja kaasu

Kansainväliset räjähdyssuojausta koskevat hyväksynnät, korkea turvallisuuden eheystaso (SIL) ja luotettavuus äärimmäisissä ilmasto-oloissa – siinä ominaisuuksia, joiden ansiosta AUMA-toimilaitteet täyttävät öljy- ja kaasuteollisuuden tärkeimmät vaatimukset.