DREHMO

V roce 1946 byla založena společnost EMG se sídlem ve Wendenu jako pokračovatel výroby AEG Berlin Fabriken a v roce 1960 se stala centrem kompetence pro servopohony AEG.

 

V roce 1987 byly na trh úspěšně uvedeny první elektrické servopohony „DREHMO Tronic/DREHMO Sensormatic“.

 

Cílem bylo založit samostatný podnik, který by byl ještě více zaměřen na požadavky zákazníků a trhu. Z těchto důvodů byla v roce 2000 vyčleněna obchodní divize „Elektrické servopohony“ EMG, která přešla do nově založené společnosti DREHMO GmbH ve Wendenu.

Velká část zaměstnanců z oddělení vývoje, prodeje a služeb přešla včetně svého know how a potřebných zkušeností do společnosti DREHMO GmbH.

 

V roce 2003 byl na trh uveden „DREHMO i-matic“, inteligentní, neintruzivní pohon pro použití v oblastech ohrožených výbuchem.

 

V roce 2008 se společnost DREHMO GmbH stala členem skupiny AUMA.

 

V roce 2010 byl položen základní kámen nové výrobní haly společnosti DREHMO o rozloze 6 500 metrů čtverečních s administrativní budovou na ploše 2 000 metrů čtverečních, která byla dokončena v roce 2012.

 

DREHMO GmbH

Zum Eichstruck 10

57482 Wenden 
Telefon: + 49 2762 9850-0

Fax: + 49 2762 9850-105

E-Mail: drehmo@drehmo.com

 

www.drehmo.com 

 

[Translate to Čeština:] DREHMO Werk
[Translate to Čeština:] DREHMO Werk