Funkční bezpečnost – úroveň integrity bezpečnosti (SIL)

[Translate to Čeština:] Funktionale Sicherheit - SIL

Funkční bezpečnost a úroveň integrity bezpečnosti (SIL) jsou slova, která jsou v souvislosti s bezpečností technických zařízení – v neposlední řadě díky přijetí nových mezinárodních norem – používána stále častěji.

 

V kritických bezpečnostních aplikacích jsou tak používány i servopohony AUMA, které přispívají k bezpečnému provozu technických zařízení. Proto je funkční bezpečnost ústředním tématem společnosti AUMA.

  

Řídicí jednotka AC .2 je ideální pro náročné řídicí úkoly, je-li požadována komunikace prostřednictvím sběrnice Fieldbus nebo má-li servopohon připravit diagnostické informace k optimalizaci provozních parametrů.

 

Aby bylo možné využít tyto funkce i pro aplikace SIL 2 a SIL 3, vyvinula společnost AUMA speciální modul SIL pro řídicí jednotku AC .2.

 

Modul SIL

U modulu SIL se jedná o dodatečnou elektronickou jednotku, která je odpovědná za realizaci bezpečnostních funkcí. Tento modul se používá v integrované řídicí jednotce AC .2.

 

Je-li v nouzové situaci vyžadována bezpečnostní funkce, bude vynechána standardní logika řídicí jednotky AC .2 a bezpečnostní funkce bude provedena pomocí modulu SIL.

 

U modulu SIL jsou použity pouze srovnatelně jednoduché konstrukční prvky, jako jsou tranzistory, odpory a kondenzátory, jejichž četnost výpadků je známá. Zjištěné bezpečnostní parametry umožňují aplikace na úrovni SIL 2, a v redundantním provedení (1oo2, „one out of two") na úrovni SIL 3.

 

Priorita pro bezpečnostní funkci

Systém s řídicí jednotkou AC .2 v provedení SIL spojuje funkce dvou řídicích jednotek. Standardní funkce řídicí jednotky AC .2 tak mohou být používány i pro „normální provoz“ a bezpečnostní funkce jsou realizovány prostřednictvím integrovaného modulu SIL.

Bezpečnostní funkce mají vždy přednost před normálním provozem. Tato přednost je zajištěna tak, že je v případě požadavku bezpečnostní funkce standardní logika řídicí jednotky nahrazena vedlejším vedením.