Údržba / revize

O hodnoty se musí pečovat

Pravidelně. Se zkušenostmi. S předem vyčíslitelnými náklady.

Péče a údržba přijdou vždy nevhod. A to stejně jako nepředvídané prostoje. Proto jsou v mnohých zařízeních (např. jaderných elektrárnách) předepsány revize dokonce zákonem. Zde nabízí AUMA údržbu a revize. V pravidelných intervalech, které s Vámi individuálně stanovíme, budou provedeny veškeré práce.  
Údržbářský paket přitom obsahuje předdefinované rychle opotřebitelné díly, které jsou preventivně vyměňovány.
Navazující zpráva o údržbě popisuje aktuální stav jednotky. Údržbářský servis AUMA je k dispozici samozřejmě také za fixní paušální cenu, díky čemuž ho lze konkrétně započítat.   

Jasně definované partnerství

Jednoznačně definované dohody jsou tím nejlepším možným předpokladem pro dobré partnerství.
To platí samozřejmě také pro servisní služby. AUMA Vám proto nabízí možnost uzavření písemných dohod se servisem.
Tyto servisní dohody jsou optimalizovány a navrženy pro Vaše požadavky, např. rozsah dodávky, podmínky a termíny dodání.
To umožňuje oběma stranám dlouhodobou jistotu při plánování.

Vaše výhoda

 • Zachování hodnoty investice 
 • Popis a analýza skutečného stavu všech pohonů
 • Zjištění používaných pohonů a vytvoření seznamu pohonů 
 • Definovaný rozsah údržby
 • Nasazení kvalifikovaných servisních techniků AUMA
 • Pravidelná a odborná péče a správa Vašich zařízení
 • Zkrácení neplánovaných prostojů díky včasné identifikaci 
 • Plánovatelné servisní zásahy 
 • Krátké reakční doby
 • Controlling pro Vaši bezpečnost
 • Individuální a na míru šité servisní dohody 
 • Kontinuita po celou dobu provozu 
 • Základ pro výpočet 
 • Jednoznačné stanovení dojednaných prací 
 • Jistota při plánování údržby a oprav