Servisní práce

Poradenské služby a servis po celou dobu životnosti

My v AUMA si přejeme, aby byli naši zákazníci dlouhodobě spokojeni a aby naše servopohony bezpečně a bezporuchově plnily vaše úlohy. Proto klademe velký důraz na podrobné poradenství a komplexní služby – po celou dobu životnosti našich produktů.