Číslo schématu zapojení

Po zadání čísla schématu zapojení obdržíte příslušné schéma zapojení.

 

Správný formát zadání je uveden v "Nápověda".

 

Existuje-li pro schéma zapojení legenda, můžete ji rovněž obdržet zadáním čísla legendy (vpravo dole na schématu zapojení) do horního pole (v rozbalovacím poli „Č. KMS" vybrat LEGENDU).

 

Pozor:

 

Schéma zapojení se otevře ve vyskakovacím oknu . Pokud jste aktivovali blokování vyskakovacích oken , schéma zapojení se nezobrazí . Povolte prosím zobrazování vyskakovacích oken z našich stránek.
(Extras ->Blokování vyskakovacích oken->Nastavení blokování vyskakovacích oken)