Ropa a plyn

Děláme z limitů standard

Ropa a plyn představují důležité zdroje energie pro průmysl. Jsou dopravovány, zpracovávány a rozváděny za použití nejmodernějších technologií a procesů. V důsledku vysokého potenciálu ohrožení lidí a životního prostředí platí v ropném a plynárenském průmyslu přísné předpisy.

Společnost AUMA je ve svém oboru uznávaná po celém světě a disponuje příslušnými povoleními k dodávkám a certifikáty v oblasti ochrany proti výbuchu. Díky vysoké úrovni integrity bezpečnosti (SIL) a použitelnosti i za extrémních klimatických podmínek splňují servopohony AUMA vysoké požadavky kladené na ropný a plynárenský průmysl.

Ropa a plyn

Mezinárodní certifikace v oblasti ochrany proti výbuchu, vysoká úroveň integrity bezpečnosti (SIL) a spolehlivost za extrémních klimatických podmínek – s těmito vlastnostmi splňují servopohony AUMA zásadní požadavky ropného a plynárenského průmyslu.