Funkční bezpečnost – úroveň integrity bezpečnosti (SIL)

U zařízení, ze kterých vychází v případě poškození značné riziko pro lidi a životní prostředí, je v dnešní době počítáno stále více s bezpečnostními systémy, které příslušné zařízení v takovém případě dokáží udržet v bezpečném stavu, resp. ho do něj uvést. Tyto systémy jsou navrženy podle mezinárodních norem pro funkční bezpečnost, jako např. IEC 61508, IEC 61511 a EN ISO 13849.

 

 

V kritických bezpečnostních aplikacích jsou tak používány i servopohony AUMA, které přispívají k bezpečnému provozu technických zařízení. AUMA nabízí široké portfolio produktů, které byly otestovány podle aktuálních norem a které jsou vhodné pro různé bezpečnostní požadavky.

Řídicí jednotka servopohonu AC-SIL a ACExC-SIL

Řídicí jednotka servopohonu AC 01.2, resp. ACExC 01.2 v provedení SIL byla vyvinuta pro maximální bezpečnostní požadavky. Obsahuje přídavný SIL modul pro vykonávání bezpečnostních funkcí.

 

Servopohony SA .2 a SQ .2 s touto řídicí jednotkou servopohonu byly certifikovány institutem TÜV Nord. Jsou vhodné pro následující bezpečnostní funkce:

  • Bezpečné OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ (ESD) do SIL 2 (jednokanálový systém), resp. SIL 3 (redundantní systém) podle IEC 61508 Ed. 2
  • Bezpečné ZASTAVENÍ do SIL 2 (jednokanálový systém) podle IEC 61508 Ed. 2
  • Hlášení bezpečných koncových poloh do SIL 2 podle IEC 61508 Ed. 2, resp. do PL c podle EN ISO 13849 (není součástí certifikátu, za tímto účelem je k dispozici samostatné prohlášení výrobce)

 

další informace a produkty

 

Sicurezza funzionale - SIL

Jednotka Fail-Safe FQM-SIL a FQMEx-SIL

Často je nutné, aby bezpečnostní funkce byla k dispozici i poté, co dojde k výpadku proudu procesního zařízení.

 

Jednotkou Fail-Safe FQM nabízí AUMA bezpečné řešení pohonu, aby se armatury mohly otevírat nebo zavírat v nouzovém případě také bez elektrického napájení. Kroutící moment nutný v nouzovém případě je dodáván čistě mechanicky přes energii uloženou ve stočené pružině. Inovativní motor s vinutou pružinou nabízí značné výhody oproti běžným řešením.

 

Jednotka Fail-Safe FQM v provedení SIL byla certifikována institutem exida. Je vhodná pro následující bezpečnostní funkce:

  • Bezpečné OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ (ESD) bez externího napájení do SIL 2 (jednokanálový systém), resp. SIL 3 (redundantní systém) podle IEC 61508 Ed. 2
  • Hlášení bezpečných koncových poloh do SIL 2 podle IEC 61508 Ed. 2 resp. do PL c podle EN ISO 13849

 

další informace a produkty

Funkční bezpečnost – úroveň integrity bezpečnosti (SIL)

Produkty AUMA v provedení SFC

Pro střední až nízké bezpečnostní požadavky nabízí AUMA navíc servopohony, řídicí jednotky servopohonů a převodovky ve vybraných konfiguracích v provedení SFC (Safety Figures Calculated). Pro tyto produkty AUMA provedla ve spolupráci s institutem exida hardwarové hodnocení a určila bezpečnostní parametry na základě zkušenosti v terénu a/nebo generických dat. K dispozici jsou produkty pro bezpečnostní funkce Bezpečná jízda ve směru OTEVŘENO/ZAVŘENO, Bezpečné stání a Hlášení bezpečných koncových poloh do SIL 1, resp. SIL 2.