Energetika

Modulární koncepty pro extrémní požadavky

Elektrárny se skládají z částí zařízení, jako jsou vodní a parní okruh, čištění kouřových plynů, chladicí věž, kotlová zařízení a turbína. Procesy těchto částí zařízení jsou řízeny pomocí řídicího systému a vizualizovány ve velínu. Elektrické servopohony na armaturách řídí tok vody a páry potrubními systémy.

Servopohony AUMA nabízejí rozhraní přizpůsobená řídicímu systému elektrárny pro všechny automatizované armatury.

V oblasti elektráren se servopohony AUMA vyznačují vysokou tolerancí napětí, vibrací a teploty a přizpůsobí se jakékoli montážní poloze.

Energetika

Servopohony AUMA regulují tok vody a páry potrubními systémy elektráren všeho druhu. Nabízí jednotné rozhraní optimalizované pro řídicí techniku elektráren pro všechny automatizované armatury.