Víceotáčkové servopohony

Podle směrnice EN ISO 5210 se o víceotáčkový servopohon jedná tehdy, pokud pohon může zachycovat posuvné síly vznikající v armatuře a pokud pro dráhu přestavení, popř. zdvih armatury vyžaduje více než jen jednu plnou otáčku. Ve většině případů použití je pro víceotáčkové armatury vyžadováno podstatně více otáček, a proto mají šoupátka často stoupající vřetena. U víceotáčkových servopohonů SA je tak výstupní hřídel provedena jako dutá hřídel, kterou je v těchto případech vedeno vřeteno.

Řídicí režim nebo regulační režim

Třída A: OTEVŘENO-ZAVŘENO nebo-li uzavírací režim. Servopohon musí armaturu přestavit z úplné otevřené polohy do úplné zavřené polohy a obráceně.

Třída B: Polohování, krokování nebo také krokovací režim. Servopohon musí armaturu příležitostně přestavit do libovolné polohy (úplná otevřená poloha, mezipoloha a úplná uzavřená poloha).

Třída C: Regulace nebo také regulační režim. Servopohon musí armaturu pravidelně přestavovat do libovolné polohy mezi úplnou otevřenou polohu a úplnou uzavřenou polohu.

Třída D: Permanentní modulace. Servopohon musí armaturu průběžně přestavovat do každé polohy mezi úplnou otevřenou polohu a úplnou uzavřenou polohu.