Řídicí jednotky

Jakmile je připraveno a zajištěno napájení elektrickým proudem, lze servopohony s integrovanou řídicí jednotkou pomocí obslužných prvků na panelu místního ovládání uvést do pohybu. Řídicí jednotka je optimálně přizpůsobena pohonu.

 

Pohon lze nastavit přímo na místě, aniž by bylo nutné propojení s řídicím systémem. Mezi řídicím systémem a servopohonem se vyměňují pouze povely k jízdě a zpětná hlášení. Spínání motoru probíhá téměř bez zpoždění.

 

Pohony AUMA mohou být dodány s integrovanou řídicí jednotkou AM nebo AC.

Integrované řídicí jednotky

Integrované řídicí jednotky vyhodnocují signály pohonu a povely k jízdě a bez zpoždění pomocí vestavěných reverzních stykačů nebo tyristorů zapínají a vypínají motor.

 

Po vyhodnocení jsou zpětná hlášení přenášena na nadřazenou úroveň řízení.

 

Prostřednictvím integrovaného panelu místního ovládání může být pohon ovládán přímo na místě.

 

Řídicí jednotky AM a AC lze kombinovat s řadami pohonů SA a SQ.

To umožňuje jednotné zobrazení v nadřazeném řídicím systému.