Kyvné servopohony

Podle směrnice EN ISO 5210 se o kyvný servopohon jedná tehdy, jestliže je k úplnému ovládání potřebná méně než jedna otáčka na vstupu armatury.

 

Kyvné armatury – klapky nebo kohouty – jsou často provedeny jako prokluzující. Aby i přesto při ručním provozu došlo k přesnému najetí do koncových poloh, obsahují kyvné servopohony SQ interní koncové dorazy

Řídicí režim nebo regulační režim

Třída A: OTEVŘENO-ZAVŘENO nebo-li uzavírací režim. Servopohon musí armaturu přestavit z úplné otevřené polohy do úplné zavřené polohy a obráceně.

Třída B: Polohování, krokování nebo také krokovací režim. Servopohon musí armaturu příležitostně přestavit do libovolné polohy (úplná otevřená poloha, mezipoloha a úplná uzavřená poloha).

Třída C: Regulace nebo také regulační režim. Servopohon musí armaturu pravidelně přestavovat do libovolné polohy mezi úplnou otevřenou polohu a úplnou uzavřenou polohu.