AC SIL a ACExC SIL

U zařízení, ze kterých vychází v případě poškození značné riziko pro lidi a životní prostředí, je v dnešní době počítáno s bezpečnostními systémy podle aktuálního stavu techniky, které příslušné zařízení dokáží v případě poškození udržet v bezpečném stavu resp. ho do něj uvést. Tyto systémy jsou koncipovány podle mezinárodně platných standardů pro funkční bezpečnost IEC 61508 resp. IEC 61511 pro procesní průmysl.

 

AUMA nabízí různé přístroje, které jsou vhodné pro použití v bezpečnostních systémech podle IEC 61508 / IEC 61511. Přitom AUMA rozlišuje dvě různé úrovně požadavků na funkční bezpečností výrobků:

 

Maximální úroveň funkční bezpečnosti nabízí kombinace AC .2-SIL s konstrukčními řadami víceotáčkových a kyvných pohonů SA .2 resp. SQ .2 certifikované TÜV podle IEC 61508 (ed.2). Ty lze použít až do SIL 2 a v redundantním provedení (např. „1oo2“) dokonce až do SIL 3. Ty splňují nejnovější a nejnáročnější znění IEC 61508 a nabízí vysokou flexibilitu při přizpůsobení bezpečnostní funkce požadavkům kladeným v příslušném bezpečnostním technickém systému (SIS).

 

Pro bezpečné hlášení koncových poloh, pro NORMOVANÉ pohony bez řídící jednotky servopohonu a také pro vybrané převodovky nabízí AUMA provozně osvědčené výrobky. Pro tyto byly vytvořeny FMEDA a propočítány parametry pro pravděpodobnost výpadku.

 

Propočty jsou kontrolovány organizací exida – jednou z celosvětově vedoucích zkušebních organizací v oblasti funkční bezpečnosti – a potvrzeny příslušnými reporty. Parametricky propočítané výrobky lze používat podle konfigurace u aplikací s požadavky SIL 1 resp. SIL 2.