Prohlášení o ochraně osobních údajů AUMA Riester GmbH & Co. KG

Těší nás Váš zájem o spolupráci s AUMA Riester GmbH & Co. KG. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, které osobní údaje jsou shromažďovány v rámci našich služeb, za jakými účely tyto údaje používáme a jak je využíváme pro optimalizaci služeb pro Vás.

1. Zodpovědné místo

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Německo

2. Které informace o mě AUMA shromažďuje.

AUMA se zavazuje k uplatňování zásady úspornosti dat. Osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány pouze tehdy, pokud nám je aktivně a dobrovolně sdělíte, např. v rámci registrace pro služby AUMA nebo zasílání dokumentů, jako žádostí, dotazů nebo jiné korespondence.

Veškeré osobní údaje, které jsou uvedeny v průběhu návštěvy našich webových stránek, jsou zpracovávány podle příslušně platných předpisů na ochranu osobních údajů pouze za účelem poskytnutí Vámi poptaných služeb a pro zpracování Vašich dotazů.

3. Za jakým účelem používá AUMA moje osobní údaje?

AUMA zpracovává Vaše osobní údaje zásadně za účely, pro které je obdrží nebo shromažďuje.

Ke zpracování a použití těchto údajů za jinými účely dochází pouze tehdy, pokud jste nám k takovému používání udělili výslovný souhlas.

4. Na jakém právním základě je zpracovávání založeno?

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů je v podstatě – pokud neplatí žádné specifické právní předpisy – článek č. 6 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Zde se nabízí zejména následující možnosti:

  • souhlas
  • zpracovávání údajů za účelem plnění smluv
  • zpracovávání údajů na základě uvážení zájmů
  • zpracovávání údajů pro plnění právní povinnosti

 

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli zrušit.

 

Jsou-li údaje zpracovávány na základě uvážení zájmů, máte právo takové zpracovávání kdykoli odmítnout.

5. Jak dlouho jsou moje osobní údaje uloženy?

AUMA ukládá Vaše osobní údaje pouze po tak dlouhou dobu, po jakou je to vyžadováno za příslušným účelem.

Platí-li zákonné archivační lhůty, jsou údaje ukládány po dobu takové archivační lhůty. Po uplynutí této lhůty bude ověřeno, zda ještě stále existuje potřeba takového zpracovávání. V případě, že tato potřeba již neexistuje, budou Vaše údaje smazány.

 

6. Jakým příjemcům jsou údaje předávány?

AUMA nebude předávat osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu, pokud není povinna takto v konkrétním případě učinit na základě zákonných předpisů. V případě zpracování osobních údajů jménem společnosti AUMA třetími stranami, například poskytovateli externích paměťových úložišť nebo cloudových služeb zajišťujeme, aby takové smluvní zpracování dat probíhalo v souladu s ochranou dat podle platných tuzemských zákonů a nařízení na evropské úrovni. Smluvní zpracovatele dat pečlivě vybíráme a kontrolujeme a dokumentujeme dodržování technických a organizačních opatření přijatých poskytovatelem.

 

Při přenosu osobních údajů do společnosti AUMA se sídlem ve státech mimo EU, resp. EHS (tzv. třetí země) zajišťujeme přiměřenou úroveň ochrany dat na základě smluvních dohod.

7. Ochrana dat a bezpečnost dat

AUMA využívá technických a organizačních bezpečnostních opatření pro zajištění ochrany Vašich a Vámi spravovaných dat proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Veškeré údaje jsou přenášeny v zašifrované podobě. Jsou přenášeny pouze specifické smluvní údaje, které je jejich uživatel oprávněn prohlížet. Naše bezpečnostní opatření jsou soustavně zdokonalována podle technologického vývoje.

 

Naši zaměstnanci jsou zavázáni k důvěrnému nakládání s poskytnutými údaji a dodržování datového tajemství. Povinnost zachování datového tajemství platí i po skončení činnosti v AUMA.

8. Nástroje

8.1 YouTube

Naše webové stránky využívají plug-in stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Při návštěvě některé z našich stránek, na kterých je umístěn plug-in YouTube, je navazováno připojení k serverům YouTube. Přitom se na server YouTube odesílá informace o tom, které z našich stránek jste navštívili.

 

Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit Váš postup při surfování přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

 

YouTube je využíván pro uživatelsky přívětivé zobrazení on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

Další informace o zacházení s údaji uživatelů jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8.2 Google Maps

Tato stránka využívá přes API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Pro využívání funkcí Google Maps musí být uložena Vaše IP adresa. Tyto informace jsou přenášeny zpravidla na některý server Google v USA a tam uložena. Poskytovatel této stránky nemá na přenos údajů žádný vliv.

 

Stránka Google Maps je využívána pro uživatelsky přívětivé zobrazení našich on-line nabídek a snadné nalezení polohy míst, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

Více informací o zacházení s údaji uživatelů je uvedeno v prohlášení o ochraně osobních údajů Google na: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Analytické nástroje

9.1 Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics používají tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí souborů Cookie o Vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server Google v USA. V případě aktivování anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách ale Google Vaši IP adresu v rámci členských státu Evropské unie a jiných smluvních zemích dohody o Evropského hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google do USA přenese plná IP adresa a tam se zkrátí. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat pro vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro vytváření reportů o aktivitě na těchto webových stránkách a pro poskytování dalších služeb provozovateli spojených s používáním těchto webových stránek nebo používáním internetu. IP adresa přenesená v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojena s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů Cookie můžete zabránit pomocí příslušných nastavení Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete moci případně využívat v plném rozsahu veškerých funkcí těchto webových stránek. Dále můžete zabránit zaznamenávání dat vytvářených pomocí souborů Cookie nebo vztahujících se na používání Vašich webových stránek (vč. Vaší IP adresy) pro Google a také zpracovávání těchto dat společností Google stažením a nainstalováním plug-inu prohlížeče na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

 

Podrobnější informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že Google Analytics na těchto webových stránkách byl rozšířen o kód „anonymizeIp“, aby bylo zaručeno anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP adresy).

10. Právo na informace, opravu, smazání a omezení zpracování

Máte právo kdykoli bezplatně požadovat informace o osobních údajích, které jsou u nás uloženy, o jejich původu a příjemcích a účelu zpracovávání údajů a také máte právo na opravu, omezení zpracovávání nebo smazání těchto údajů, pokud by pro to existovaly zákonné předpoklady. Za tímto účelem a také za účelem dalších dotazů na téma ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

11. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Povolali jsme pro naši společnost pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě podrobnějších dotazů se prosím obraťte na následující adresu:

 

Telefon: +49 7631 809 1161

E-mail: dsb@auma.com

12. Právo na stížnost

Máte právo si stěžovat na zpracovávání osobních údajů, které provádíme, u úřadu pro kontrolu ochrany osobních údajů.