Prohlášení o ochraně dat AUMA Riester GmbH & Co. KG

Úvod

Ochrana Vašeho soukromí při shromažďování, zpracovávání a používání Vašich osobních údajů podle zákonných ustanovení je pro nás důležitá. V další části Vám vysvětlíme naše principy ochrany Vašich osobnostních práv.

 

Rozsah platnosti

Toto prohlášení platí pro všechny webové stránky, za které společnost AUMA Riester GmbH & Co. KG zodpovídá. Naše webové stránky mohou nicméně obsahovat odkazy na informační nabídky třetích společností, na které se naše prohlášení o ochraně dat nevztahuje.

 

Právní základ

Podstatným právním základem ochrany osobních údajů je spolkový zákon o ochraně dat. Osobní údaje jsou data, která se vztahují na fyzické osoby a které lze přiřadit jedné osobě (např. Vaše jméno, Vaše telefonní číslo nebo Vaše e-mailová adresa).

 

Základní informace

Návštěvníci našich webových stránek nemusí v podstatě odhalovat žádné osobní údaje. V některých případech o Vás shromažďujeme informace, které nejsou osobní povahy. Takové informace jsou např. Váš internetový prohlížeč, Váš operační systém a webové stránky, které u nás navštěvujete. Tyto informace jsou vyhodnocovány za statistickými účely pro soustavné zdokonalování naší nabídky. Vy přitom zůstáváte jako jednotlivý uživatel v anonymitě.

 

Shromažďování a používání osobních údajů a omezení účelu

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud nám je sdělíte aktivně a dobrovolně – například v rámci registraci ke službám AUMA nebo vyplněním našeho kontaktního formuláře.

 

Veškeré osobní údaje, které jsou uvedeny v průběhu návštěvy našich webových stránek jsou shromažďovány, zpracovávány a používány podle příslušně platných předpisů na ochranu osobních údajů pouze za účelem poskytnutí Vámi poptaných služeb a pro zpracování Vašich dotazů.

 

Ochrana Vašich osobních údajů

Pro adekvátní ochranu Vašich osobních údajů jsme využili technických opatření, které zabraňují neoprávněnému přístupu. Kromě toho jsou zde naše zaměstnankyně a zaměstnanci vázáni povinností mlčenlivosti. Zaručujeme, že Vaše osobní údaje nebudeme předávat bez Vašeho souhlasu třetím osobám.

 

Analýza webových stránek

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics používají tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí Cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server Google v USA. V případě aktivování anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách ale Google Vaši IP adresu v rámci členských státu Evropské unie a jiných smluvních zemích dohody o Evropského hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google do USA přenese plná IP adresa a tam se zkrátí. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat pro vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro vytváření reportů o aktivitě na těchto webových stránkách a pro poskytování dalších služeb provozovateli spojených s používáním těchto webových stránek nebo používáním internetu. IP adresa přenesená v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojena s jinými daty společnosti Google. Ukládání Cookies můžete zabránit pomocí příslušných nastavení Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete moci případně využívat v plném rozsahu veškerých funkcí těchto webových stránek. Dále můžete zabránit zaznamenávání dat vytvářených pomocí Cookies nebo vztahujících se na používání Vašich webových stánek (vč. Vaší IP adresy) pro Google a také zpracovávání těchto dat společností Google stažením a nainstalováním plug-inu prohlížeče na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Podrobnější informace o podmínkách použití a ochraně dat naleznete na www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že Google Analytics na těchto webových stránkách byl rozšířen o kód „anonymizeIp“, aby bylo zaručeno anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP adresy).

 

Chcete se ještě na něco zeptat?

U podrobnějších dotazů prosím kontaktujte naši osobu zodpovědnou za ochranu dat na následující adrese:

 

Oliver Baumann

Osoba zodpovědná za ochranu dat

 

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Závod Müllheim

 

Postfach 1362

79379 Müllheim

Telefon: +49 7631 809-1391

Fax: +49 7631 809-1294

E-mail: Oliver.Baumann@auma.com